Esős, havas időben átázott, felázott, vagy egyéb okból közlekedésre ideiglenesen alkalmatlan, burkolatlan földkoronájú töltések esetében TILOS a közlekedés!

Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat ellátók közlekedhetnek!

TILOS a töltésrézsűn, padkán, és előtéren közlekedni, parkírozni, sátorozni, és tüzet gyújtani!

TILOS zárt sorompó önhatalmú felnyitása, vagy a töltésrézsűn történő megkerülése!

A Vízügyi Igazgatóság és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint üzemeltető jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés nélkül a töltések védképességének megőrzésének érdekében, karbantartási munka, vagy egyéb indokkal, a töltésen történő közlekedést korlátozza, megtiltsa!

A közlekedési engedély személy- és áruforgalom lebonyolítását szolgáló átmenő célú közlekedésre nem érvényes, ilyen célú közlekedésre az árvízvédelmi töltéskorona igénybevétele TILOS! Közúti közlekedés céljára, települések közötti közlekedésre nem vehető igénybe!

A gátsorompóval, tiltótáblával, vagy egyéb módon lezárt védtöltésre, az engedély kiadásának dátumától, érvényességi idejétől függetlenül az engedély területi hatálya érvényét veszti!

Díjmentesen lehet közlekedni a közútként is funkcionáló töltéseken!