Esős, havas időben átázott, felázott, vagy egyéb okból közlekedésre ideiglenesen alkalmatlan, burkolatlan földkoronájú töltések esetében TILOS a közlekedés!

Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat ellátók közlekedhetnek!

TILOS a töltésrézsűn, padkán, és előtéren közlekedni, parkírozni, sátorozni, és tüzet gyújtani!

TILOS zárt sorompó önhatalmú felnyitása, vagy a töltésrézsűn történő megkerülése!

A Vízügyi Igazgatóság és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint üzemeltető jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés nélkül a töltések védképességének megőrzésének érdekében, karbantartási munka, vagy egyéb indokkal, a töltésen történő közlekedést korlátozza, megtiltsa!

A közlekedési engedély személy- és áruforgalom lebonyolítását szolgáló átmenő célú közlekedésre nem érvényes, ilyen célú közlekedésre az árvízvédelmi töltéskorona igénybevétele TILOS! Közúti közlekedés céljára, települések közötti közlekedésre nem vehető igénybe!

A gátsorompóval, tiltótáblával, vagy egyéb módon lezárt védtöltésre, az engedély kiadásának dátumától, érvényességi idejétől függetlenül az engedély területi hatálya érvényét veszti!

A Tisza-tó körüli strandokon a nyári szezonra történő felkészülés és a nyitvatartás időszakában a töltés lezárásra kerül a gépjárművek számára a strandot használók biztonsága érdekében, ezért ezeket a szakaszokat a kiépített megkerülő utakon szükséges elkerülni.

KDTVIZIG Tolna Megyei Szakaszmérnökség 5. szakasz  (Sió csatorna jobb part) a 0+800-9+800 tkm szelvények közötti szakasz GEMENC érintettség miatt vadkerítéssel, és kapukkal lezárt szakasz, ott a töltés nem közlekedhető!

DDVIZIG Duna jobb part töltés 0+000 – 5+060 tkm és 12+886 – 18+340 tkm szelvények közötti szakasz a töltés nem közlekedhető!

DDVIZIG Dráva bal part töltés (Felsőszentmártoni gátőrjárás) 58+100 – 74+095 tkm szelvények közötti szakasz a töltés nem közlekedhető!

DDVIZIG Fekete víz jobb part 0+000 – 6+525 tkm szelvények közötti szakasz a töltés nem közlekedhető!

Díjmentesen lehet közlekedni a közútként is funkcionáló töltéseken!