Barion Pixel
Ügyfélszolgálat: +36704277405
Bejelentkezés
Ügyfélszolgálat: +36704277405
Bejelentkezés
gatkozlekedesi-engedely-logo

Töltésközlekedési szabályzat

Töltésközlekedési szabályzat

Tisztelt Érdeklődő, leendő partnerünk!

A gáton, védtöltésen közlekedő, tartozkódó Engedély (HOZZÁJÁRULÁS) birtokosának kötelESSÉGEI, TÁJÉKOZTATÓ:

 1. A gáton motorkerékpárral, lassú járművel (állati vontatású járművel), személygépkocsival, személyszállítóval (5 fő +), tehergépkocsival (maximum 3.5 tonna összsúlyig), mezőgazdasági géppel, mezőgazdasági vontatóval, vontatmánnyal történő közlekedéshez gátközlekedési engedély szükséges! A 3.5 tonna összsúly feletti járművek közlekedéséhez külön szerződéses megállapodás szükséges!
 2. A töltésen való közlekedés fokozott veszélyt jelent, ezért óvatosan, mindig a látási viszonyoknak, és a töltés állapotának megfelelően – különös figyelemmel a porképződésre – kell közlekedni!
 3. A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be kell tartani!
 4. A védtöltések, töltések koronaszélességének többsége 3,0 m vagy ennél keskenyebb, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a szembejövő forgalomra!
 5. A töltésen közlekedni esős, havas időben átázott, felázott, vagy egyéb okból közlekedésre ideiglenesen alkalmatlan, burkolatlan földkoronájú töltések esetében TILOS!
 6. Burkolt töltéskorona esetében esős, havas időben az időjárási – és látási viszonyoknak megfelelően szabad közlekedni, ha az a töltés állékonyságát nem veszélyezteti!
 7. Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat ellátók közlekedhetnek!
 8. TILOS a töltésrézsűn, padkán, és előtéren közlekedni, parkírozni!
 9. A hozzájárulás birtokosa a töltéskoronán, és a kétoldali útpadkán csak, és kizárólag abban az esetben parkírozhat, ha azzal a közlekedést nem akadályozza!
 10. TILOS a zárt sorompó önhatalmú felnyitása, vagy a töltésrézsűn történő megkerülése!
 11. A hozzájárulás birtokosa csak saját felelősségére közlekedhet a töltésen!
 12. Az engedély megvásárlója tudomásul veszi, hogy az esetleges balesetekért, a járműben, vagy a rakományában keletkezett károkért, illetve személyi sérülésért az engedély kiállítója és a Vízügyi Igazgatóság semminemű felelősséget nem vállal, és felelősségre nem vonható!
 13. A töltésen való közlekedéssel a hozzájárulás (engedély) birtokosa semminemű kárt a töltéstestben, (töltéskorona burkolatban, stabilizációban), annak tartozékaiban nem okozhat! Amennyiben ez valamilyen okból mégis előfordul, a kárt köteles helyreállítani, vagy megtéríteni! Ennek elmulasztása esetén az igazgatóság a hozzájárulás (engedély) birtokosa terhére a munkát elvégezteti! Amennyiben a károkozása súlyosabb, vagy az a védmű szándékos cselekménnyel történő rongálásának minősíthető, szabálysértési-, illetve büntetőeljárást vonhat maga után!
 14. A hozzájárulás (engedély) birtokosa köteles az engedélyt a töltésen való közlekedéskor a járműre jól láthatóan kihelyezni, ennek hiányában a töltésen nem közlekedhet!
 15. A hozzájárulás (engedély) csak a feltüntetett gépjárműre érvényes, arra, amelyre megvásárolták!
 16. A hozzájárulás (engedély) másra nem ruházható át, csak a feltüntetett járműre érvényes!
 17. A töltésen való közlekedést, és a hozzájárulást (engedélyt) az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik, melyet a gépjármű használója köteles felszólításra a helyszínen bemutatni! Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni, akkor tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül, és pótdíjfizetési kötelezettséget, vagy szabálysértési eljárás megindítását vonja maga után! Ezen cselekmény minősítését nem oldja fel az utólagosan bemutatott hozzájárulás (engedély)!
 18. A hozzájárulás (engedély) birtokosa köteles a töltésen való közlekedés szabályait betartani, és a töltés, védtöltés, illetve tartozékainak jó állagát megőrizni! A hozzájárulás (engedély) birtokosa köteles a töltés állagára, minőségre, a töltésre vonatkozó forgalmi táblákra, jelzésekre figyelemmel megválasztani a haladási sebességet!
 19. Az árvízvédelmi töltésen való közlekedés esetében a megengedett legnagyobb sebesség 40 km/h!
 20. A töltésen közlekedő kerékpárosok részére a gépkocsival elsőbbség adása kötelező!
 21. Az Igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés nélkül a töltések védképességének megőrzésének érdekében, karbantartási munka, vagy egyéb indokkal, a töltésen történő közlekedést korlátozza, megtiltsa!
 22. TILOS a töltésrézsűn, előtereken közlekedni, parkolni, sátorozni, tüzet gyújtani!
 23. A hozzájárulás (engedély) turisztikai, oktatási, szabadidő eltöltési célú utazás, a horgászhelyek, csónakkikötők, szabadvizi strandok megközelítésére szolgál. A gátközlekedési engedély közúton egyéb módon meg nem közelíthető lakó- és egyéb ingatlan, mezőgazdasági terület megközelítése, az azokkal kapcsolatos gazdasági tevékenységek végzése, továbbá valamely – a folyóhoz, vagy annak hullámteréhez kötődő – foglalkozás, illetve engedélyezett jóléti és sport célú tevékenység gyakorlásának céljából adható ki!
 24. A közlekedési hozzájárulás (engedély) személy- és áruforgalom lebonyolítását szolgáló átmenő célú közlekedésre nem érvényes, ilyen célú közlekedésre az árvízvédelmi töltéskorona igénybevétele TILOS! Közúti közlekedés céljára, települések közötti közlekedésre nem vehető igénybe!
 25. A gátsorompóval, tiltótáblával, vagy egyéb módon lezárt védtöltésre, a hozzájárulás (engedély) kiadásának dátumától, érvényességi idejétől függetlenül az engedély területi hatálya érvényét veszti!
 26. A hozzájárulás (engedély) visszavonása esetén a hozzájárulás (engedély) ára nem igényelhető vissza!
 27. Sportcélú járművel (pl.: quad, cross, enduro) a véd-töltésen (gáton) közlekedni, tartózkodni szigorúan TILOS!
 28. A sorompók környezete kamerával megfigyelt terület. A GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés az Igazgatóság közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges! Az adatkezelési tájékoztatót a www.kotivizig.hu weboldalon megtekintheti.
 29. Amennyiben közlekedésével a hozzájárulásban meghatározott előírásokat nem tartja be, akkor az őrszemélyzet, vagy az ellenőrzésre jogosult a hozzájárulást bevonhatja, és kezdeményezheti a szabálysértési eljárás megindítását! A 2012. évi II. törvény 246.§. (1) e) pontja szerint, aki az árvízvédelmi töltést, vagy a vízkárelhárítási célú tározó töltést jogszabálytól eltérő módon veszi igénybe, járművel engedély nélkül közlekedik, a töltés menti védősávot, a nagyvízi meder területét, vagy a parti sávot a jogszabálytól eltérő módon használja, továbbá a vízjárta, és a fakadó vizek által veszélyeztetett területre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el!
 
Mielőtt útnak indul, tájékozódjon a közlekedési feltételekről!