Barion Pixel
Ügyfélszolgálat: +36704277405
Bejelentkezés
Ügyfélszolgálat: +36704277405
Bejelentkezés
gatkozlekedesi-engedely-logo

Gátközlekedési szabályzat

Gátközlekedési szabályzat

Tisztelt Érdeklődő, leendő partnerünk!

A védtöltésen közlekedő, tartózkodó hozzájárulás birtokosa kötelességei, tájékoztató:

  1. Töltésen való közlekedés fokozott veszélyt jelent, ezért óvatosan, mindig a látási viszonyoknak és a töltés állapotának megfelelően – különös figyelemmel a porképződésre – kell közlekedni.
  2. A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be kell tartani.
  3. A töltések koronaszélességének többsége 3,0 m vagy ennél keskenyebb, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a szembejövő forgalomra.
  4. A töltésen közlekedni esős, havas időben átázott burkolatlan földkoronájú töltések esetében tilos! Burkolt töltéskorona esetében esős, havas időben az időjárási – és látási viszonyoknak megfelelően szabad közlekedni, ha az a töltés állékonyságát nem veszélyezteti.
  5. Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat ellátók közlekedhetnek!
  6. A hozzájárulás birtokosa járművével a koronán, padkán abban az esetben parkírozhat, ha azzal a közlekedést nem akadályozza.
  7. Tilos a zárt sorompó önhatalmú felnyitása, vagy a töltésrézsűn történő megkerülése.
  8. A hozzájárulás birtokosa csak saját felelősségére közlekedhet a töltésen. Az esetleges balesetekért, a járműben vagy rakományban keletkezett károkért, illetve személyi sérülésért az igazgatóság semminemű felelősséget nem vállal.
  9. A töltésen való közlekedéssel a hozzájárulás birtokosa semminemű kárt a töltéstestben, (töltéskorona burkolatban, stabilizációban) annak tartozékaiban nem okozhat. Ha ez valamilyen okból mégis előfordul, a kárt köteles helyreállítani, vagy megtéríteni. Ennek elmulasztása esetén az igazgatóság a hozzájárulás birtokosa terhére a munkát elvégezteti. Amennyiben a károkozása súlyosabb, vagy az a védmű szándékos cselekménnyel történő rongálásának minősíthető, szabálysértési-, illetve büntetőeljárást vonhat maga után.
  10. A hozzájárulás birtokosa köteles az engedélyt a töltésen való közlekedéskor a járműre jól láthatóan kitenni, ennek hiányában a töltésen nem közlekedhet.
  11. A hozzájárulás csak a feltüntetett járműre érvényes.
  12. A töltésen való közlekedést és a hozzájárulást az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik, melyet a gépjármű használója köteles felszólításra a helyszínen bemutatni. Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni, akkor tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül. Ezen cselekmény minősítését nem oldja fel az utólagosan bemutatott hozzájárulás!
  13. A hozzájárulás birtokosa köteles a töltésen való közlekedés szabályait betartani és a töltés, illetve tartozékainak jó állagát megőrizni. A hozzájárulás birtokosa köteles a töltés állagára, minőségére, a töltésre vonatkozó forgalmi táblákra, jelzésekre figyelemmel megválasztani a sebességet.
  14. Az Igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés nélkül a töltések védképességének megőrzése, karbantartási munka, vagy egyéb indokkal, a töltésen történő közlekedést korlátozza, megtiltsa.
  15. Tilos a töltésrézsűn, előtereken közlekedni, parkolni, sátorozni!
  16. Az árvízvédelmi töltésen való közlekedés esetében a megengedett legnagyobb sebesség 40km/h. A töltésen közlekedő kerékpárosok részére a gépkocsival elsőbbséget kell biztosítani!
  17. A hozzájárulás a horgászhelyek, csónakkikötők, szabadvizi strandok megközelítésére szolgál. A közlekedési hozzájárulás személy és áruforgalom lebonyolítását szolgáló átmenő célú közlekedésre nem érvényes, ilyen célú közlekedésre az árvízvédelmi töltéskorona igénybevétele tilos! Közúti közlekedés céljára, települések közötti közlekedésre nem vehető igénybe. A gátsorompóval, tiltótáblával, vagy egyéb módon lezárt védtöltésre, a hozzájárulás kiadásának dátumától, érvényességi idejétől függetlenül az hozzájárulás területi hatálya érvényét veszíti.
  18. A hozzájárulás visszavonása esetén a hozzájárulás ára nem igényelhető vissza.
  19. Sportcélú járművel (pld. quad, cross, enduro) a véd-töltésen közlekedni, tartózkodni szigorúan tilos!
  20. A hozzájárulás másra nem ruházható át, csak a feltüntetett járműre érvényes.
  21. A sorompók környezete kamerával megfigyelt terület. A GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés az Igazgatóság közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges. Az adatkezelési tájékoztatót a www.kotivizig.hu weboldalon megtekintheti.

   

  KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

   

  Mielőtt útnak indul, tájékozódjon a közlekedési feltételekről!

  www.kotivizig.hu